sosyal-fobi

Sosyal Fobi Nedir? Sosyal Fobiyi Aşma Yolları

Sosyal fobi ilişkiden kaçınma, sosyal ilişkilerde zorluk yaşama ve kaçınma davranışları ile seyreden bir zorluktur. Bu zorluğun arkasında çocukluk çağı travmaları gibi geçmişte yaşanmış olumsuz deneyimler olabilmektedir. Bunun yanında anne ( ilk bakım veren) ile kurulan ilk ilişkinin de önemli bir rolü vardır. Bu duruma çocuğun anneye ihtiyaç duyduğunda ulaşamaması veya annenin çocuğun ihtiyaçlarını karşılarken çok fazla işgal edici olması örnek verilebilir mesela çocuğu doyduğu halde zorla yemek yedirmek bir işgaldir. Anne ile bu ilişki parametreleri deneyimleyen kişi her kurduğu ilişkide bunun tekrarlanmasından endişe duyduğu için ilişkiden kaçınabilir. Diğer bir konu ise çocuğun sosyalleşme yaşı olan 3-4 yaşında yaşanan ilişkisel krizde zorluk yaşamış olmasıdır. Çocuk ilk üç yıl bakım vereni ile ilişki kurar ve bakım verenin ruhsal durumundan etkilenir. 3 yaşından sonra geliştiği düşünülen akran ilişkileri, çok önemli olan ilk deneyimlerdir. 4 yaşından sonra başlayan okul öncesi  ve kreş çocuğun sosyal dünya ile ilgili kurduğu ilk deneyimdir ve çok önemlidir. Bunun yanında bireyin yaşamında sosyal ilişkilerin çok önemli olduğu bir diğer evrede ergenlik sürecidir.  Akran zorbalığına maruz kalmak, yakın ilişki kuramamak, gruba ait hissetmemek sosyal ilişkilere ve bireyin ruhsal dünyasına zarar verir.  Travmatik deneyimler kişinin temel güven duygusunu sarsar ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle sosyal ilişkilerden uzaklaşmaya ve dolayısıyla ilerleyen süreçte sosyal fobiye dönüşebilmektedir.

Sosyal Fobiyi Aşmanın Yolları

Öncelikli olarak her kişinin yaşadığı zorluk özneldir ve öznel değerlendirmeye ihtiyaç duyar. Kişinin yaşadığı süreç travma kaynaklı ise travmanın çalışılması önemlidir.  Bu travma çocukluk çağı travmaları da olabilir. Kişi gelişimsel dönemlerinde bir zorluk yaşamışsa bunun çalışılması gerekir.  Bunu aşmanın yolu güvende hissettiği ilişkiler ile ilgili deneyimlerin artırılmasıdır. Bunun yanında kişinin zihninden geçen olumsuz sahneleri ortaya koyması ve en kötü senaryoyu çalışması olabilir. Bu zorluğu yenmeye çalışırken kişinin güçlü yönlerine odaklanıp burdan destek alması süreci kolaylaştıracaktır. Sosyal ilişkilere geçtiğinde yaşadığı beden duyularını takip etmesi duygularını anlamasına, ortaya koymasına yardımcı olur. Bunların dışında sorun hale devam ediyor ise mutlaka bir uzmandan destek almalıdır. Çünkü insanoğlu biyopsikososyal bir varlıktır. Yani biyolojik ihtiyaç, psikolojik ihtiyaçlar ve sosyal ihtiyaçlar çok önemlidir. Bu üç alandan birinde oluşan zorluk diğer alanları olumsuz etkileyeceği gibi kronik rahatsızlıklara dönüşebilir.

LEAVE A COMMENT